Διδάσκων: Χαράλαμπος Πουλλής

Γραφείο: Κτήριο Ιακωβίδη, 2ος όροφος - ICT Research Lab

Βοηθός Διδασκαλίας: Ιωσήφ Καρταπανης

Άλλα: Please see Below

Email: charalambos [at] poullis [dot] org

Διαλέξεις: Πε 12:30 μ.μ. - 15:30 μ.μ., ΕΠΟΛΥ - Διαλέξεις
Πε 09:00 π.μ. - 11:00 π.μ., ΕΠΟΛΥ - Φροντιστήριο

Email: kartapa [at] gmail [dot] com

Ώρες Γραφείου: TBA


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη διαδραστικών πολυμεσικών εφαρμογών για συσκευές με τεχνολογία αφής (touch) όπως κινητές συσκευές, tablets, κτλ. Συγκεκριμένα το μάθημα στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στην επίλυση προβλημάτων, με αλγοριθμικό τρόπο, και στην θεμελίωση της αλγοριθμικής σκέψης, τόσο σε επίπεδο αρχών προγραμματισμού, όσο και σε επίπεδο διαγραμματικού προγραμματισμού. Πέραν των θεωρητικών όρων που θα καλύψουν οι διαλέξεις, οι διδασκόμενοι αναμένεται επίσης να αποκτήσουν πρακτική εξάσκηση μέσω των εργαστηριακών ασκήσεων οι οποίες στόχο έχουν την εξοικείωση με των διδασκόμενων εννοιών μέσω της ανάπτυξης εφαρμογών για συσκευές με λογισμικό Android.

Προαπαιτούμενα: Κανένα

Προτεινόμενο Βιβλίο: Σημειώσεις


Προσφατες Ανακοινώσεις

[06.09.2014]   Παρακαλώ όπως σε κάθε μάθημα φέρνετε (α) συσκευή Android (αν έχετε) και (β) τους φορητούς υπολογιστές σας.

[06.09.2014]   Καλωσορίσατε στο μάθημα ΠΓΤ318!