ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Σημείωση: Το πρόγραμμα μαθημάτων είναι πιθανόν να έχει αλλαγές. Παρακαλώ να ελέγχετε τακτικά.

Εξάμηνο
Εβδομάδα Θέμα Ύλη Προτεινόμενου Βιβλίου Διαφάνειες Άλλα
1η >11 ΣΕΠΕισαγωγήBook Preface
What is App Inventor? articles
Chapter 1: Hello Purr
Αρχείο PDFI have a dream (PDF)
Publishing an app
Create a class portfolio site
2η >18 ΣΕΠComponents, event handlers, conditionals (I have a dream)App Architecture
Conditionals
Αρχείο PDF
3η >24 ΣΕΠCanvas, drawing, event & function call parameters(PaintPot)Chapter 2: PaintPot
Chapter 16: Programming an App's Memory
Αρχείο PDF
4η >02 ΟΚΤImage sprites, animation (Molemash)Chapter 3: MoleMashΑρχείο PDF
5η >09 ΟΚΤAnimated movementChapter 5: Ladybug Chase
Animated Apps
Αρχείο PDF
6η >16 ΟΚΤSMS messages, Text-to-Speech, dynamic & persistent dataChapter 4: No Texting While Driving
Chapter 7: Android, Where's My Car?
Αρχείο PDF
7η > 23 ΟΚΤGPS & location sensingChapter 22: Working with Databases
Chapter 23: Sensors
8η > 30 ΟΚΤListsChapter 8: President's Quiz
Chapter 19: Programming Lists
9η > 06 ΝΟΕProcedures IChapter 21: Defining ProceduresΑρχείο PDF
10η>13 ΝΟΕProcedures IIChapter 21: Defining ProceduresΑρχείο PDF
11η>20 ΝΟΕStatic data, dynamic dataChapter 11: BroadcastHub
Chapter 19: Programming Lists (revisit)
Αρχείο PDF
12η>27 ΝΟΕWeb apps IChapter 22: DatabasesΑρχείο PDF
13η>04 ΔΕΚWeb apps IIChapter 24: Communicating with the Web