Διδάσκων: Χαράλαμπος Πουλλής

Βοηθός Διδασκαλίας: N/A

Γραφείο: Κτήριο Ιακωβίδη, 2ος όροφος

Email: charalambos [at] poullis . org

Διαλέξεις: Πα 9:00 π.μ. - 12:00 μ.μ., ΕΠΟΛΥ

Ώρες Γραφείου: TBA

Άλλα: Please see Below


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα αυτό αποτελεί εισαγωγή στις αρχές προγραμματισμού εφαρμογών πολυμέσων. Συγκεκριμένα το μάθημα στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στην επίλυση προβλημάτων, με αλγοριθμικό τρόπο, και στην θεμελίωση της αλγοριθμικής σκέψης, τόσο σε επίπεδο αρχών προγραμματισμού, όσο και σε επίπεδο μίας υψηλής επιπέδου γλώσσας προγραμματισμού (Python), στο πλαίσιο πάντοτε εφαρμογών πολυμέσων.

Προαπαιτούμενα: ΠΓΤ241 Σχεδιασμός και Υπολογιστές

Προτεινόμενο Βιβλίο: Guzdial, M, Ericson B. Introduction to Computing and Programming in Python – A Multimedia Approach, 3rd edition, Pearson Publishing , (12 Jul 2012). Print.


Προσφατες Ανακοινώσεις

[10.03.2014]   Η εργασία 1 έχει βαθμολογηθεί.

[09.03.2014]   Η ενδιάμεση εξέταση έχει βαθμολογηθεί.

[09.01.2014]   Παρακαλώ εγκαταστήστε το Classroom Presenter στους υπολογιστές σας πριν το πρώτο μάθημα!

[08.01.2014]   Καλοσορίσατε στο μάθημα ΠΓΤ243!