ΠΓΤ243 - Προγραμματισμός Πολυμέσων (Spring 2014)

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Λογισμικά

JES: Jython Environment for Students

Link

Python

Link

Classroom Presenter

Link