Διδάσκων: Χαράλαμπος Πουλλής

Βοηθός Διδασκαλίας: N/A

Γραφείο: Κτήριο Ιακωβίδη, 2ος όροφος

Email: charalambos [at] poullis . org

Διαλέξεις: Τε 5:30μ.μ. - 8:30 μ.μ. , ΕΠΟΛΥ

Ώρες Γραφείου: TBA

Άλλα: Please see Below


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα διερευνά τη δημιουργική χρήση της τεχνολογίας. Εξετάζει πώς το υλικό και λογισμικό υπολογιστών, μηχανημάτων και άλλων συσκευών, χρησιμοποιούνται για την δημιουργία διαδραστικών εφαρμογών. Το μάθημα αποτελείται από δύο θεματικές ενότητες. Το πρώτο μέρος του μαθήματος στόχο έχει την εκμάθηση των βασικών εννοιών και τεχνικών στον τομέα των Παιχνιδιών Υπολογιστών και έχει ως στόχο την δημιουργία διαδραστικής εφαρμογής ή παιχνιδιού. Το δεύτερο μέρος του μαθήματος έχει ως στόχο την εκμάθηση των βασικών εννοιών στον τομέα της Υπολογιστικής Όρασης και έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία διαδραστικής εφαρμογής με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών.

Προαπαιτούμενα: Κανένα

Προτεινόμενο Βιβλίο: Menard M. Game Development With Unit, Course Technology PTR, (2011). Print.


Προσφατες Ανακοινώσεις

[06.04.2014]   Η παρουσίαση των projects θα γίνει την 19η Μαΐου 2014 στις 10:00 - 11:30 π.μ.

[27.03.2014]   Η παρουσίαση των projects θα γίνει την 11η Μαΐου 2014 στις 9:30 - 11:30 π.μ.

[23.01.2014]   Η ώρα του μαθήματος έχει μεταφερθεί στις 5:30 - 8:30 μ.μ.

[10.01.2014]   Παρακαλώ εγκαταστήστε το Classroom Presenter στους υπολογιστές σας πριν το πρώτο μάθημα!

[10.01.2014]   Καλοσορίσατε στο μάθημα ΠΓΤ515!