ΠΓΤ515 - Καινοτόμες Τεχνολογίες (Spring 2015)

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Λογισμικά

Java JDK

Link

Processing

Link

Android SDK

Link

iOS SDK (requires Developer license)

Link